banner

Tham quan nhà máy

Hội thảo lọc máu chạy thận nhân tạo

Xưởng tiêm ống tiêm

DSC05035

Xưởng tiêm ống tiêm

Hội thảo Bộ truyền dịch & Bộ truyền dịch

Hội thảo ống thông trong nhà

Xưởng mặt nạ dùng một lần