Tin tức

Ngày 19/05/2020, nhằm đáp ứng nhu cầu chiến lược phát triển bền vững và vững chắc của Công ty, Công ty TNHH Y tế Sanxin và Công ty TNHH Tư vấn Dirui đã khai mạc buổi họp khởi động quản lý dự án nguồn nhân lực. Dự án chủ yếu tập trung vào việc tư vấn và tư vấn về kiểm kê nhân tài, lựa chọn chính xác và đào tạo nhân sự, đồng thời nâng cao trình độ quản lý nguồn nhân lực của quá trình tập thể hóa công ty thông qua việc giới thiệu “chiến lược dẫn đầu nguồn nhân lực” của Dirui.

▲ Lãnh đạo và ban lãnh đạo của công ty đã tham dự cuộc họp

▲ Zhang Lin, giám đốc bộ phận hành chính và nhân sự, chủ trì cuộc họp

▲ Chia sẻ chủ đề của Giáo viên Li Zubin

▲ Báo cáo về dự án hợp tác của ông Zhao Fanghua

▲ Ông. Mao Zhiping, tổng giám đốc của công ty

Tổng giám đốc Mao đã chỉ ra rằng “sự khởi đầu của công việc của ông ấy rất đơn giản, và phần cuối của công việc của ông ấy sẽ rất lớn”. Đây không chỉ là sự đổi mới trong quản lý nguồn nhân lực Sanxin của chúng tôi mà còn là sự tái thiết lại tổ chức của chúng tôi. Tiếng gọi rõ ràng của sự thay đổi đã vang lên, sự sống còn của những người phù hợp nhất, quy luật của tự nhiên cũng được áp dụng cho sự phát triển và lớn mạnh của doanh nghiệp. Tập trung, suy nghĩ về sự thay đổi và tiến bộ, và phấn đấu cho những điều tốt nhất Người Sanxin phải có khả năng vượt lên chính mình, tự tu dưỡng, đạt được chính mình, và đi đầu trong việc phát triển các chủ trương y tế với thái độ dũng cảm thiết lập triều chính, và xây dựng Sanxin trong một thế kỷ!


Thời gian đăng: Jan-22-2021